News

Podzial administracyjny

Nowa Huta jest miejscem, gdzie mieszka bardzo wielu ludzi. Jest dzielnicą Krakowa, a zaprojektowana została do pełnienia funkcji samodzielnego miasta. Jest bardzo dużą dzielnicą, która została jeszcze podzielona już w roku 1990 na pięć dzielnic samorządowych. Nowa Huta liczy aż 220 tysięcy mieszkańców, a pokrywa obszar 110.7 km². Jako samodzielne miasto zaczęła ona powstawać już w roku 1949 na terenach trzech wsi.
Na początku nie budowano jej z projektu, ale stawiano tak po prostu domki z projektów pochodzących jeszcze sprzed wojny. W ten sposób socrealistyczne miasto zaczęło powstawać i jego budowę skończono w ciągu trzech lat, jednak połączono je w końcu z Krakowem.